niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
SPECJALNOŚĆ: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA


WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, specjalność HOTELARSTWO I GASTRONOMIA następuje w roku akademickim 2015/2016 na podstawie świadectw maturalnych aż do wyczerpania limitu.


***
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,
 • podanie , ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania( wzór orzeczenia ),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłat,
 • umowa o warunkach odpłatności za studia ( wzór umowy ) - 2 egzemplarze,
Uwaga: Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych ( Regulamin Studiów )

***
OPŁATY ZA STUDIA
 1. opłata za postępowanie rekrutacyjne - 85,- zł
 2. opłata wpisowa - 0,- zł
 3. opłata za elektroniczną legitymację studencką - 17,- zł
  Ww. opłaty należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Czesne miesięczne:
  - studia stacjonarne - 350,- zł (od sem. V - 525,- zł) /m-c,
  - studia niestacjonarne - 320,- zł (od sem. V - 485,- zł) /m-c
Termin zapłaty czesnego upływa 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca semestru.
Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku a w III roku studiów przez 9 miesięcy.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń
nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874

***
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałki, piątki: 08:00 - 16:00
wtorki: 08:00 - 12:00


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo