niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

W zorganizowanym po raz czternasty przez tygodnik „Wprost” Rankingu Szkół Wyższych Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera zajęła 7 miejsce w województwie śląskim oraz 37 miejsce w skali kraju w kategorii niepaństwowe szkoły niebiznesowe. Ranking „Wprost ”uwzględnia:

ocenę wartości "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 40 pkt), w tym typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe, uprawnienia do nadawania stopni doktora),jakość wydziałów i kierunków (na podstawie posiadanych akredytacji);osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne);jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych)

ocenę procesu kształcenia (maksymalnie 40 pkt): jakość programów nauczania; umiejętności dydaktyczne kadry; zaplecze informatyczno-biblioteczne; weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne);języki obce.

ocenę szans kariery zawodowej i warunków studiowania (maksymalnie 20 pkt): popyt na absolwentów na rynku pracy; ocena absolwentów przez pracodawców; „ścieżki kariery” (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu); jakość i wielkość bazy materialnej; koszt kształcenia; system stypendiów i nagród; baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne).

Ranking „Wprost” opiera się wyłącznie na mierzalnych kryteriach.
Uczelnie wypełniają obszerną ankietę. Przekazane przez uczelnię dane są potem weryfikowane (na podstawie najnowszych danych MEN, GUS, KBN, tzw. indeksu filadelfijskiego).
Za podanie nieprawdziwych danych odejmowane są punkty w końcowej klasyfikacji.

W rankingu „Wprost” Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej uzyskała ponad 61% punktów. Wysoko oceniono szanse kariery zawodowej absolwentów WSID oraz warunki studiowania (65% punktów ), a także wartość „ zaplecza intelektualnego” szkoły (62,5% punktów). Proces kształcenia w WSID uzyskał 61% punktów.
Szczegółowe wyniki rankingu na stronie:
Ranking Wprost


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo