niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

Kierunek: inżynieria materiałowa
Specjalność: inżynieria dentystyczna
Uzyskiwany tytuł : magister inżynier techniki dentystycznej
Czas trwania : 1,5 roku ( 3 semestry)
Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i nauki o materiałach inżynierskich, informatyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich i komputerowej nauki o materiałach oraz projektowania materiałowego produktów i ich elementów, a także technologii wytwarzania, przetwarzania oraz recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności. Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w zakresie inżynierii materiałowej oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich , a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie,
 • pracy naukowo-badawczej oraz posługiwania się specjalistyczną aparaturą do badań struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • obsługi systemów informatycznych komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zarządzania produkcją w zakresie inżynierii materiałowej,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

 • Absolwenci opanowują umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. W ramach specjalności inżynieria dentystyczna absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie:
 • technik plastycznych stosowanych protetyce, implantoprotetyce, ortodoncji oraz traumatologii szczękowej,
 • technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów stomatologicznych oraz stosowanej w tym zakresie aparatury,
 • technik projektowania konstrukcji protetycznych, ortodontycznych oraz ich wykonawstwa
 • nowoczesnych technologii w zakresie protetyki, implantoprotetyki i ortodoncji.

 • Absolwenci w ramach specjalności inżynieria dentystyczna posiadają wiedzę interdyscyplinarną. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, stomatologii oraz nauk plastyczno-humanistycznych. Studia kończy praca dyplomowa. Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, a w szczególności materiały stosowane w protetyce, stomatologii,
 • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami stosowanymi w technice dentystycznej, stomatologii oraz aparaturą do ich badania,
 • laboratoriach inżynierii dentystycznej,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • instytucjach tworzących i eksploatujących systemy komputerowe w inżynierii materiałowej.

 • Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
  Archiwum
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo