niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningu na kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, specjalność INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA następuje w roku akademickim 2015/2016 na podstawie świadectw maturalnych aż do wyczerpania limitu.

Uchwała Rekrutacyjna


***
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,
 • podanie , ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania( wzór orzeczenia ),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłat,
 • dyplom technika dentystycznego (dot. tylko osób posiadających dyplom technika dentystycznego),
 • umowa o warunkach odpłatności za studia ( wzór umowy ) - 2 egzemplarze,
Uwaga: Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych ( Regulamin Studiów )

***
OPŁATY ZA STUDIA
 1. opłata za postępowanie rekrutacyjne - 85,- zł
 2. opłata wpisowa - 0,- zł
 3. opłata za elektroniczną legitymację studencką - 17,- zł
  Ww. opłaty należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Czesne miesięczne:
  - studia stacjonarne, niestacjonarne, e-learning - 900 zł,- /m-c
Termin zapłaty czesnego upływa 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca semestru.
Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku a w semestrze VII przez 5 miesięcy.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń
nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874

***
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałki, piątki: 08:00 - 16:00
wtorki: 08:00 - 12:00
***
PRZYDATNE INFORMACJE

ZAJĘCIA
Studia stacjonarne: 15 tygodni ćwiczeniowych, wykłady w piątki, soboty, średnio 1-2 dni w tygodniu wolne w zamian za sobotę.
Studia niestacjonarne: średnio 14-15 zjazdów w semestrze, zajęcia w piątki od godz. 15:00, soboty i niedziele.

DOJAZD
Uczelnia zlokalizowana jest w centrum Ustronia. W pobliżu przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy.

ZAKWATEROWANIE
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych nie posiada Domu Studenta. Studenci wynajmują kwatery prywatne.

SPRZĘT ĆWICZENIOWY
Każdy student powinien dysponować własnym zestawem sprzętu niezbędnym do ćwiczeń praktycznych z zakresu techniki dentystycznej oraz ortodoncji (prowadzący ćwiczenia informuje na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych jaki sprzęt oraz w jakich terminach będzie niezbędny). Dostępny w sklepach ze sprzętem medycznym.
 • Wykaz sprzętu ćwiczeniowego


 • PRAKTYKI
  Po każdym roku student zobowiązany jest do odbycia 3 tygodni praktyk zawodowych w laboratoriach protetycznych ( na podstawie skierowania przez uczelnię lub w wybranej przez siebie pracowni).

  STYPENDIA
  W ramach pomocy materialnej student może się ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
 • stypendium socjalne
 • stypendium mieszkaniowe
 • stypendium na wyżywienie
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium naukowe - po zaliczeniu I roku

 • Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać do dnia 16 października. Więcej

  KREDYTY STUDENCKIE
  O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Więcej ....

  BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ
  Biblioteka wraz z czytelnią zlokalizowana jest w budynku sąsiadującym z siedzibą uczelni. http:/www.biblioteka./

  SIŁOWNIA, BASEN
  W ramach zajęć z wychowania fizycznego istnieje możliwość korzystania z basenu oraz siłowni.

  DOSTĘP DO INTERNETU
  Na terenie całej uczelni studenci mają bezprzewodowy dostęp do internetu. Ponadto istnieje możliwość korzystania z komputerów zlokalizowanych w pracowni komputerowej w godzinach otwarcia biblioteki.


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo