niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera


WARUNKI REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)


WARUNKI REKRUTACJIPrzyjęcie kandydatów (absolwentów WSIDiNH) na I rok studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningu na kierunek inżynieria materiałowa, specjalność inżynieria dentystyczna następuje w roku akademickim 2015/2016 na podstawie kolejności składania dokumentów aż do wyczerpania limitu w terminach określonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria dentystyczna (np. kierunek techniki dentystycznej) dodatkowo zostaną określone różnice programowe.


***
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( wzór podania ), - plik w formacie pdf, do otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B).
  W przypadku ukończenia studiów wyższych przed 01.10.2005 należy również złożyć indeks lub potwierdzony wypis ocen z indeksu,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • cztery fotografie o wymiarze 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • orzeczenie lekarskie ( wzór orzeczenia ),
 • kserokopia dowodu wniesienia opłat,
 • dyplom technika dentystycznego (dot. tylko osób posiadających dyplom technika dentystycznego).
 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych ( wzór umowy ) - 2 egz.,

Uwaga:

Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych ( Regulamin Studiów ).

***


OPŁATY ZA STUDIA
 1. opłata za postępowanie rekrutacyjne - 85,- zł
 2. opłata wpisowa - 0,- zł
 3. opłata za elektroniczną legitymację studencką - 17,- zł
  Ww. opłaty należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Czesne miesięczne:
  • studia stacjonarne, niestacjonarne, e-learning - 900,- zł ,
   (od sem. III - 1350,- zł, gdy studia kończą się w semestrze letnim,
   od sem. V - 1080,- zł, gdy studia kończą się w semestrze zimowym),
Termin zapłaty czesnego upływa 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca semestru.
Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku a w III semestrze studiów przez 5 miesięcy.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń
nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874

***
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałki, piątki: 08:00 - 16:00
wtorki: 08:00 - 12:00
***


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat Wydziału Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
I piętro, pok. 212

tel. 33 854 40 90
e-mail: wsid@
Godziny pracy Dziekanatu: Poniedziałek - Sobota: 8:00 - 16:00
wtorki: 08:00 - 12:00


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo