niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZEŻYTEK?
Gabinet stomatologiczny nieodłącznie kojarzy się z dwoma osobami: lekarzem dentystą oraz asystentką stomatologiczną. Niewiele osób zapewne pamięta jeszcze gabinety stomatologiczne w szkołach i zakładach pracy, gdzie lekarz pojawiał się w określone dni tygodnia a na co dzień pracowała w nim osoba, której zadaniem było dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej – higienistka stomatologiczna.

Kształceniem zarówno asystentek, jak i higienistek stomatologicznych zajmowały się wówczas policealne medyczne studia zawodowe. Do zdobycia zawodu asystentki wystarczał rok nauki natomiast do zdobycia dyplomu higienistki stomatologicznej konieczne było kształcenie się przez dwa lata. W obu przypadkach odbywały się zajęcia praktyczne w gabinetach stomatologicznych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalały absolwentom wydziałów higieny stomatologicznej na pewną samodzielność w działalności zawodowej, o czym już wcześniej wspomniano.


Zgodnie z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 14 marca 2007 r. do wykonywania zawodu higienistki dentystycznej uprawniać będzie:

 • ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna obejmujących w programie naucznia co najmniej 1 688 godzin kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej i uzyskanie tytułu licencjata


 • ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnienieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu higienistki stomatologicznej

 • Reforma służby zdrowia doprowadziła do zaniku nie tylko gabinetów stomatologicznych w szkołach, zakładach pracy i innych instytucjach, ale także w pewnym sensie zawodu higienistki stomatologicznej. Zapewne jest to jeden z powodów, dzięki którym plasujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o stan uzębienia dzieci i młodzieży. Jednakże coraz częściej podmioty oferujące usługi stomatologiczne poszukują wykwalifikowanych higienistek stomatologicznych.

  Co jest tego powodem?

  Po pierwsze, zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć w niektórych grupach społeczeństwa rośnie świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej, co pociąga konieczność zapewnienia takich usług w dobrych centrach stomatologicznych. W tym zakresie doświadczona higienistka stomatologiczna może w znacznym stopniu wyręczyć lekarza. Katalog czynności, które lekarz może scedować na higienistkę jest dość szeroki - począwszy od instruktażu higieny jamy ustnej i badania stanu uzębienia, przez usuwanie złogów, lakowanie zębów, na korekcie wypełnień zębowych i aparatów protetycznych kończąc.
  Po drugie, niełatwo znaleźć odpowiednią osobę. Reforma systemu edukacji oraz brak zapotrzebowania na absolwentów wydziałów higieny stomatologicznej spowodował, że wiele medycznych studiów zawodowych zostało zlikwidowanych lub znacznie ograniczono zakres kształcenia. Na to nałożyły się dyrektywy unijne, które wymagają, aby tzw. „średnie kadry medyczne” legitymowały się dyplomami ukończenia wyższych studiów zawodowych.

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu niektóre wyższe uczelnie uruchamiają studia zawodowe w tej specjalności. Taka możliwość, po kilkuletnich staraniach, pojawiła się w bieżącym roku w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu – uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie specjalności higiena stomatologiczna w ramach kierunku zdrowie publiczne.
  Trzyletnie studia licencjackie są prowadzone w trybie dziennym i zaocznym. Program studiów w znacznej mierze opiera się na doświadczeniach innych krajów – członków Wspólnoty Europejskiej.

  Absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne w specjalności higiena stomatologiczna jest gruntownie przygotowany teoretycznie i praktycznie do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia oraz profilaktyką medyczną. W szczególności studia przygotują do pracy w placówkach lecznictwa stomatologicznego w charakterze higienistki zajmującej się profilaktyką stomatologiczną wraz z wykonywaniem pod nadzorem lekarza niektórych zabiegów klinicznych. Dzięki przyswojonej wiedzy absolwent może uzyskać zatrudnienie w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną.

  Tak wykształcona higienistka stomatologiczna z pewnością będzie dobrym wsparciem lekarza dentysty i znacząco będzie wpływać na efektywność pracy w gabinecie stomatologicznym.


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo