piątek, 24 czerwca 2016 , Danuty, Jana, Janiny

Słowo wstępne

V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Ustroń 2004 na temat "Epitezy - protetyka słuchu - nowe technologie i materiały protetyczne" adresowane jest do osób zainteresowanych stosowaniem protez szczękowo - twarzowych i aparatów słuchowych a także nowymi sposobami sporządzania protez zębowych niezależnie od specjalności, przygotowania i stopnia zaawansowania zawodowego.

Podobnie, jak w całej medycynie i stomatologii, tak i w tych specjalnościach nastąpił dalekosiężny postęp narzucający potrzebę permanentnego kształcenia zawodowego.

Do podniesienia efektywności rehabilitacji z zastosowaniem protez szczękowo - twarzowych przyczyniły się w dużej mierze postępy w zakresie chirurgicznego przygotowania pola protetycznego oraz pojawienie się nowych materiałów na epitezy. W ramach przygotowania pola protetycznego doniosłą rolę spełniają wszczepy. Wprowadzono ulepszone i nowe materiały odtwórcze głównie o trwałej elastyczności, biokompatybilne i stosunkowo proste do przetwarzania. Okoliczności te pozwalają na sporządzenie protez twarzy, protez poresekcyjnych o wysokich walorach kosmetycznych i funkcjonalnych. Obecna wiedza audiologiczna i medyczna jest w stanie pomóc prawie każdej osobie dotkniętej wadą słuchu. Postęp w zakresie elektroniki pozwolił na skonstruowanie zminiaturyzowanych aparatów słuchowych o doskonałych parametrach elektroakustycznych. Obok odpowiedniego doboru i dostosowania aparatu słuchowego, istotne znaczenie posiadają indywidualne wkładki uszne, odpowiednio wykonane z właściwego materiału.

Duże zainteresowanie wzbudzą zapewne odmienne od dotychczasowych pryncypia konstrukcji częściowych protez ruchomych oraz komputerowe wspomaganie planowania i modelowania wkładów ceramicznych.

Prezentacje z udziałem uznanych autorytetów krajowych i zagranicznych zapewnią wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Z wyrazami szacunku

Prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz
Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1690 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo